> 组词 > 交怎么组词?

交怎么组词?

【交的拼音】:jiāo
【交的意思】:付给; 互相来往联系,结交; 交谊,友好,友谊; 相接; 一齐,同时; 到; 交叉互相穿过; 缴纳。
【交的组词】:交兵 交叉 交差 交错 交代 交底 交锋 交付 交还 交换 交加 交流 交税 交情 交织 交口称赞 交头接耳 成交 建交 旧交 社交 外交 相交 移交 至交

交怎么组词?:等您坐沙发呢!

发表评论

表情
还能输入210个字