> 造句 > 义理怎么造句?

义理怎么造句?

【义理 yì lǐ】:1.合于一定的伦理道德的行事准则。
2.指讲求儒家经义的学问。
3.称宋以来之理学为义理之学。
4.文辞的思想内容。
5.犹道理。相似词:爱理不理 待理不理 定义 道义 信义 起义 奥义 贬义 

(1) 人情义理武士道毅力,被这些桎梏束缚的人生是多么滑稽,多么可笑!然而,正是在这些束缚之下,人生的价值才得以体现。
(2) 义理之学,亦须深沉方有造,非浅易轻浮之可得也。
(3) ***思想丰富了马列主义理论宝库。
(4) 文章要以义理意致为核心脊梁骨,气韵格调为筋骨,用典合宜为皮肤,华丽辞藻为冠冕。
(5) 心不可不虚,虚则义理来居;心不可不实,实则物欲不入。洪应明 
(6) 记问之学虽博而有限,义理之学虽约而无穷。
(7) 学固不在乎读书,然不读书则义理无由明。
(8) 书不成诵,无以致思索之功;书不精读,无以得义理之益。
(9) 读书则此心常在,不读书则终看义理不见。
(10) 躯壳的我要看得破,则万有皆空而其心常虚,虚则义理来居。
(11) 有急求义理复不得,于闲暇有时得。益意乐则易见,急而不乐则失之矣。
(12) 义理有疑则濯去旧见,以求新意,心中苟有所闻,即命名札记,不思则还塞之矣?更须和朋友之助。
(13) 我喜爱这本书的小巧玲珑、义理丰富、精简流畅、格调高雅。它蕴藏着无限的智慧,可以澄清人们内心的郁结焦虑;不但使人睁开他的眼,也能拓展人们的胸襟。
(14) 圣人文章无定体,诗、书、易、礼、春秋,只随义理如此而言。
(15) 学者识得仁体,实有诸己,只要义理栽培。如求经义,皆栽培之意。
(16) 小勇,血气所为;大勇,义理所发。
(17) 狭义理解的安乐死则把其局限于不治之症而又极端痛苦的人,即对死亡已经开始的病人,不对他们采取人工干预的办法来延长痛苦的死亡过程,或为了制止剧烈疼痛的折磨而采取积极的措施认为的加速其死亡的过程。
(18) 共产党人对共产主义理想坚贞不渝。
(19) 尽避这一理论不曾也不打算动摇传统自由主义理论的根基,但它将自由主义自身所固有的矛盾暴露无遗,部分反映了人民群众对资本主义制度下新闻自由的不满情绪。
(20) 读书必专精不二,方见义理
(21) 刘胡兰是已知的中国共产党女烈士中年龄最小的一个。她凭着对人民的感情和对共产主义理想的坚定信念,在铡刀面前坚贞不屈,视死如归。这种表现,恰恰是共产党的革命教育深入千千万万农民心中的结果。
(22) 凡与人议论,务要色和词畅,非临时可勉强,大抵养定者色自和,理定者词自畅,义理虽是,而诚意未著,亦未能动人。张岳 
(23) 聪明的人思考问题总是符合时势的发展方向,而愚蠢的人则是背着义理而动。
(24) 一切都是引导到发展生产力,共产党就是为发展生产力,否则就违背了马克思主义理论。邓小平 
(25) 天无心,心都在人之心。一人私见固不足尽,至于众人之心同一则却是义理,总之则却是天。
(26) 人要有一种精神。在这一真谛之中,我看到整个道德教育的一条红线。我竭力追求使教育在每一个学生身上树立人的自豪感,即为共产主义理想而斗争的战士那种高尚品格和英勇精神,革命者、创造者、思想家的那种精神
(27) 此非可以聪明思虑,力所能致也。然而得博学于文,以求义理
(28) 天资美不足为功,惟矫恶为善,矫惰为勤,方是为功。人必不能便无是心,须使思虑,但使常游心于义理之间。立本处以易简为是,接物处以时中为是,易简而天下之理得,时中则要博学素备。
(29) 如果我们不去认真地进行道德教育,就不可能在人们的心灵中树立共产主义理想。
(30)

义理怎么造句?:等您坐沙发呢!

发表评论

表情
还能输入210个字